Obrazec za splošno pooblastilo - TEST

Trenutno ni prostih razpisanih delovnih mest.

 • Splošno pooblastilo - fizična oseba

 • Izberite za kakšno zadevo se pooblašča:

  Ali dajete:

  1. SPLOŠNO POOBLASTILO, to je za VSE posle z določenega področja, ki spadajo v reden obseg na tem področju. Področje določite kasneje.

  2. NAVADNO POOBLASTILO - to je pooblastilo za posamezno vrsto poslov z določenega področja. Področja oz. vrste poslov določite kasneje.

  3. POSEBNO POOBLSTILO  - to je pooblastilo za točno določen posel, ki se opravi samo enkrat. Posel oz. več enkratnih poslov določite kasneje.

  OPOMBA: Pri splošnem in navadnem pooblastilu se posli po pooblastilu opravljajo do preklica oz. dokler je to možno. Pri tem je pomembna razlika, ki se pri navadnem pooblastilu vrsta posla izrecno določi, pri splošnem pooblastilu pa se določi samo predmet oz. okvir poslovanja, v katerem se lahko opravijo vsi posli ne da bi jih bilo potrebno izrecno navajati oz. naštevati. 

 • Ali pooblastitelj dovoli pooblaščeni osebi, da po lastni presoji opravi prenos pooblastila na drugo osebo?

  Če se izbere možnost "ne dovoli" je morebiten penos po Obligacijskem zakoniku kljub temu veljaven, vendar samo v primeru, da pooblaščeni osebi okoliščine onemogočajo opraviti posel osebno, interes osebe, ki pooblašča, pa terja, da se posel nemudoma opravi.