Vrednote

Temelj delovanja podjetja Kolekta PRS d.o.o.  sta integriteta in zaupanje. Vnašamo ju v vsak poslovni odnos, kar pomeni, da skrbno varujemo zaupane podatke, da smo iskreni pri dajanju informacij, da celovito pristopamo k zaupanim nalogam in jih opravljamo z veliko mero odgovornosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Pri svojem delu želimo uporabljati vedno nove in sodobne pristope, ki so merljivi in z zanesljivostjo prinašajo zastavljene poslovne rezultate. Pri uporabi poslovnih programov strmimo k tehnološko najboljši programski podpori in tako našim naročnikom zagotavljamo najvišjo mero zanesljivosti in uporabnosti.

Naš odnos do družbe in okolja je pozitivno naravnan in vedno v iskanju rešitev, ki so učinkovite tako za naše naročnike kot posledično  tudi za njihove partnerje. Z svojimi dejanji želimo dajati dober vzgled, zato posebno pozornost posvečamo smoterni porabi papirja in kartuš za tiskalnike.