Ustanavljanje podjetij

Naše podjetje se ukvarja tudi s poslovnim svetovanjem na področju ustanavljanja gospodarskih družb. Pomagamo vam lahko tudi pri postopku ustanovitve družbe, ureditvi celotne dokumentacije za vpis v sodni register, vpisa v AJPES in tudi pridobitvi davčne številke (s pripravo posebnih obrazcev za tuje fizične in pravne osebe).

Kako do podjetja brez ustanovnega kapitala?

smileZakaj kupiti pri nas? - Hitra izvedba prenosa, ugodna cena in brez tveganja. Podjetje lahko kupite tudi brez ustanovnega kapitala.

Cena podjetja: 799,00 EUR

Zakaj tako poceni? - Podjetje je bilo ustanovljeno z ustanovnim kapitalom v višini 7.500,00 EUR. Ker pa je podjetje nova pravna oseba, vi kot novi lastnik pri notarju prevzemate dolg do podjetja v višini ustanovnega kapitala, ki ga je potrebno v določenem času vrniti podjetju v obliki nakazila na TRR oz. v obliki stvarnega vložka. S poslovanjem lahko pričnete takoj, brez nepotrebnega čakanja.Prodajamo le podjetja, ki jih ustanovimo sami. S tem vam jamčimo, da so podjetja čista in brez dolgov. Takšna podjetja so nova in ustanovljena le za prodajo.

Potrebna dokumentacija

smileZa ustanovitev d.o.o.  je potrebno naslednje:  

  • ime firme, skrajšano ime firme in poslovni naslov; 
  • podatek o lastniku oz.lastnikih: ime/na in priimek/ki, EMŠO, prebivališče; 
  • podatek o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče; 
  • navedbo dejavnosti, ki jih bo družba opravljala; 
  • izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj; 
  • izjava direktorja o nekaznovanju v RS; 
  • potrdilo o vplačanem ustanovnem kapitalu - potrebno je zagotoviti osnovni kapital v obliki osnovnih vložkov.
  • znašati mora vsaj 7.500,00 EUR, najmanj tretjina osnovnega kapitala mora biti zagotovljena v denarju.