Upravljanje terjatev

 • Splošno pooblastilo - fizična oseba

 • Izberite za kakšno zadevo se pooblašča:

  Ali dajete:

  1. SPLOŠNO POOBLASTILO, to je za VSE posle z določenega področja, ki spadajo v reden obseg na tem področju. Področje določite kasneje.

  2. NAVADNO POOBLASTILO - to je pooblastilo za posamezno vrsto poslov z določenega področja. Področja oz. vrste poslov določite kasneje.

  3. POSEBNO POOBLSTILO  - to je pooblastilo za točno določen posel, ki se opravi samo enkrat. Posel oz. več enkratnih poslov določite kasneje.

  OPOMBA: Pri splošnem in navadnem pooblastilu se posli po pooblastilu opravljajo do preklica oz. dokler je to možno. Pri tem je pomembna razlika, ki se pri navadnem pooblastilu vrsta posla izrecno določi, pri splošnem pooblastilu pa se določi samo predmet oz. okvir poslovanja, v katerem se lahko opravijo vsi posli ne da bi jih bilo potrebno izrecno navajati oz. naštevati. 

 • Ali pooblastitelj dovoli pooblaščeni osebi, da po lastni presoji opravi prenos pooblastila na drugo osebo?

  Če se izbere možnost "ne dovoli" je morebiten penos po Obligacijskem zakoniku kljub temu veljaven, vendar samo v primeru, da pooblaščeni osebi okoliščine onemogočajo opraviti posel osebno, interes osebe, ki pooblašča, pa terja, da se posel nemudoma opravi.


Ena izmed naših  glavnih dejavnosti je tudi upravljanje s terjatvami. V sklopu storitev upravljanja terjatev opravljamo naslednje storitve:

 • izvensodna izterjava fizičnih in pravnih oseb. Za naše naročnike izvajamo celovite integrirane postopke opominjanja neplačnikov z vsemi možnimi orodji(pisno opominjanje, opominjanje iz klicnega centra, opominjanje preko e-pošte in faksa, sms opominjanje, opominjanje pred tožbo, opominjanje preko odvetnika.
 • sodna izterjava fizičnih in pravnih oseb, vlaganje izvršb, poizvedbe o dolžnikovem premoženju, pisanje urgenc, dopolnitve izvršilnih naslovov, vlaganje umikov, obračunavanje zakonitih zamudnih obresti.

Posebej smo aktivni v okviru spletne aplikacije eizterjava.si. Sedaj lahko za svoje dolžnike varno posredujete v izterjavo preko naše spletne strani www.eizterjava.si. S postopkom pričnemo takoj po prejemu zahtevane dokumentacije in vas sprotno obveščamo o napredovanju postopkov zoper vaše dolžnike.

.

Kontaktirajte nas za ponudbo

smile Pokličite nas na dežurni telefon 051 76 76 75, pišite na info@kolekta.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za računovodske storitve po vaši meri. V nadaljevanju se bomo potrudili, da vam zagotovimo ažurne računovodske storitve in prijazen ter učinkovit računovodsko-poslovno-pravni servis.