Paketne cene - racunovodstvo

Za lažjo orientacijo smo za naše naročnike pripravili izhodiščne pavšalne pakete. Cene po posameznih paketih predstavljajo mesečni strošek vodenja računovodstva in so zgolj informativne narave. Natančno ceno bomo definirali na našem skupnem sestanku. Med poslovnim letom cen ne spreminjamo razen če pride do občutno povečanega obsega vašega poslovanja. 

Paket dopolnilna dejavnost je namenjen tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.) in zajema:
obračun pavšalnih prispevkov za s.p., vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev, vodenje registra osnovnih sredstev, obračun DDV, spremljanje rezultata poslovanja, svetovanje, knjiženje PN.

CENA 39,00 EUR

Paket Manjši s.p. je namenjen sam. podjetnikom in podjetjem, ki opravijo največ 20 poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema: vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (tako domačih kot tujih), vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne, vodenje evidenc, plačil, obračun DDV, obračun prispevkov za s.p.-ja ali plače za 1 zaposlenega, knjiženje PN.

CENA  59,00 EUR

Paket Večji s.p. je namenjen samostojnim podjetnikom, ki opravijo največ 40 poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema: vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (tako domačih kot tujih), vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne, vodenje evidenc, plačil, obračun DDV, obračun prispevkov za s.p.-ja , knjiženje PN.

CENA  99,00 EUR

Paket Največji s.p. je namenjen samostojnim podjetnikom, ki opravijo največ 80 poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema: vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (tako domačih kot tujih), vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne, vodenje evidenc, plačil, obračun DDV, obračun prispevkov za s.p.-ja ali plače za do 4  zaposlene, knjiženje PN.

CENA  169,00 EUR

Paket Manjši d.o.o. je namenjen podjetjem, ki opravijo največ 60  poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema: vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (tako domačih kot tujih), vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne, vodenje evidenc, plačil, obračun DDV, knjiženje PN.

CENA  149,00 EUR

Paket Večji d.o.o. je namenjen podjetjem, ki opravijo največ 100  poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema: vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (tako domačih kot tujih), vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne, vodenje evidenc, plačil, obračun DDV, obračun plače za do 6  zaposlenih, svetovanje, knjiženje PN.

CENA  239,00 EUR

Paket Extra je namenjen podjetjem, ki opravijo največ 300  poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema: vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (tako domačih kot tujih), vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne, vodenje evidenc, plačil, obračun DDV, obračun plače za do 10  zaposlenih, svetovanje, knjiženje PN.

CENA  459,00 EUR